Volg ons op Facebook

Deze website is eigendom van Immo Koksijde - Maatschap De Carne & Verhue

Contactgegevens:
Immo Koksijde - Maatschap De Carne & Verhue
Lejeunelaan 2
8670 Koksijde

T 058/517.333 - 058/52.42.06

Adres maatschappelijk zetel:
Immo Koksijde - Maatschap De Carne & Verhue

Lejeunelaan 2
8670 Koksijde

Telefoon: 058/517.333 - 058/52.42.06
E-mail: info@immokoksijde.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0534.946.387

De toezichthoudende autoriteit: BIV - Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel

Onderworpen aan de deontologische code van het BIV. BIV-Plichtenleer.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Immo Koksijde - Maatschap De Carne & Verhue of rechthoudende derden.

Bepeperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Immo Koksijde - Maatschap De Carne & Verhue levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Immo Koksijde - Maatschap De Carne & Verhue de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Immo Koksijde - Maatschap De Carne & Verhue kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Immo Koksijde - Maatschap De Carne & Verhue geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Immo Koksijde - Maatschap De Carne & Verhue kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Immo Koksijde - Maatschap De Carne & Verhue verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Veurne bevoegd.

Privacybeleid

Immo Koksijde - Maatschap De Carne & Verhue hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van [Kader]. (bv ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, …). De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Immo Koksijde - Maatschap De Carne & Verhue, Lejeunelaan 2, 8670 Koksijde of via info@immokoksijde.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (indien wel het geval vermelden aan wie).

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Immo Koksijde - Maatschap De Carne & Verhue, Lejeunelaan 2, 8670 Koksijde of via info@immokoksijde.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Immo Koksijde - Maatschap De Carne & Verhue kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van cookies.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Disclaimer

x

Covid-19 update 11/05/2020

Beste klanten,

Immo Koksijde is terug open tijdens de normale kantooruren. Let op liefst op afspraak. Zo kunnen wij uw bezoek optimaal plannen.

Voor syndic of andere praktische zaken proberen wij zoveel mogelijk telefonisch en per mail te werken; als u toch langs wil komen dan vragen wij een afspraak te maken. Gezien wij maximaal 4 klanten kunnen ontvangen is een afspraak belangrijk.

Natuurlijk neemt ons kantoor ook de nodige stappen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te vertragen. Samen kunnen we helpen.

Zo zorgen wij onder meer voor social distancing in het kantoor, voorzien wij ontsmettingsgel, hebben we mondmaskers en handschoenen en nog enkele andere maatregelen. Het is sterk aangeraden een mondmasker te dragen in ons kantoor, bij een plaatsbezoek is het zelfs verplicht, daarom vragen wij u steeds een mondmasker te dragen in ons kantoor en tijdens de plaatsbezoeken.

Contacteer ons gerust voor verdere informatie en/of afspraken via telefoon 058/517.333 of via viktor@immokoksijde.be.

Alvast bedankt en zorg voor elkaar!

Reginald, Stefaan, Sofie & Viktor